Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9,

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 142+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Opatów - Kielce 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Opatów 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Kolizja dwóch pojazdów osobowych na ul. Legionów w Opatowie. Ruch odbywa się wahadłowo. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2x pojazdy osobowe. 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2022-06-19 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:00 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia

Komunikat jest ważny od 19-06-2022 12:26:00 do 19-06-2022 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania