Niesłyszący

Sesja Nr LV z dnia 8 czerwca 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 8 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LV/318/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.

PDF318.pdf (4,79MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 8 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LV/319/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF319.pdf (684,85KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 8 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LV/320/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wiślica na lata  2022-2024.

PDF320.pdf (654,22KB)