Niesłyszący

Sesja Nr LVI z dnia 30 czerwca 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LVI/321/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF321.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LVI/322/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2021 rok.

PDF322.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LVI/323/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

PDF323.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LVI/324/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

PDF324.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LVI/325/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF325.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LVI/326/2022 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad klubem dziecięcym działającym na terenie Gminy Wiślica.

PDF326.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.

Uchwała Nr LVI/327/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Koniecmostach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 181/5 i 394.

PDF327.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 30 czerwiec 2022 r.
Uchwała Nr LVI/328/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

PDF328.pdf