Niesłyszący

"LGR Świętokrzyski Karp" ogłasza nabór wniosków

 

 

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach rozwoju obszarów zależnych od rybactwa:

 

ue_karp.png

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” (LGR) w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

  1. Termin składania wniosków:
  • od dnia 16 grudnia 2013 roku do dnia 16 stycznia 2014 roku.

lit. b - Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - 1 185 635,00 zł

- sektor gospodarczy i społeczny - 1 185 635,00 zł

  1. Miejsce składania wniosków:
  • wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
  1. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia

na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” http://www.swietokrzyskikarp.pl

na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach http://www.prow.sbrr.pl

  1. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia - ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195, email:

 

 

Plakat VIII.png

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo