Niesłyszący

Walne Zgromadzenie Członków Wiślickiej Spółki Wodnej

08.07.2022 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. W. Łokietka odbyło się Walne Zgromadzenie członków Wiślickiej Spółki Wodnej. W zebraniu udział wzięło 27 stowarzyszonych osób.

Po obradach wszyscy udali się na tereny dawnej Spółdzielni Usług Rolniczych w Gorysławicach, gdzie znajdują się wyremontowane garaże a także sprzęt pozyskany w ostatnich latach przez Wiślicką Spółkę Wodną na kwotę ok. 1 700 000  zł brutto. Dla przypomnienia w ramach otrzymanych środków od Wojewody sprzętem tym dokonano już konserwacji ponad 100 km urządzeń melioracyjnych. W tym roku spółce została przyznana dotacja z budżetu państwa  w kwocie 169000 zł  na odmulanie i pogłębianie kolejnych odcinków rowów.

Wiślicka Spółka Wodna dzięki prowadzonej działalności gospodarczej będzie mogła uczestniczyć w postępowaniach przetargowych dotyczących konserwacji urządzeń melioracyjnych, a także  innych inwestycji.