Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Informacja dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

W związku z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Gminą Wiślica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach i uruchomionym Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” ul. Plac Solny 32,  jednym z działań są wizyty u mieszkańców na terenie gminy Wiślica.
Wobec powyższego informuje się, że w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub mających problem z przybyciem do naszego urzędu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej sytuacji, zapewnia się przybycie pracownika Urzędu do mieszkańca, celem konsultacji i obsługi w ramach Programu  „ Czyste Powietrze”.