Niesłyszący

LGD Ankieta diagnostyczna

SZANOWNI PAŃSTWO,

Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna prace nad analizą obszaru objętego swym zasięgiem w celu opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027. 
Poniżej zamieszczona jest ankieta, w oparciu o którą będą diagnozowane obszary wsparcia w następnych latach. Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia i aktywnego udziału w opracowaniu nowej Strategii!
 
Wypełnij formularz