Niesłyszący

Ostrzeżenie: Czasowo wstrzymany ruch na S7k

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Miejscowość: Wiśniówka 4. Kierunek: Warszawa 5. Pikietaż: 1+500 6. Czasowo wstrzymany ruch na S7k ze względu na ustawianie czasowej organizacji ruchu związanej z budową ścieżki rowerowej na wiadukcie nad S7k. Zamknięcie jezdni w kierunku Warszawy z przeniesieniem ruchu dwukierunkowego na jezdnię w kierunku Krakowa na długości 1 km. Utrudnienia przewidywane do 31.07.2022 r.

Komunikat jest ważny od 21-07-2022 09:43:00 do 31-07-2022 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania