Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudniony ruch na S 7k

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Miejscowość: Kajetanów 4. Kierunek: Warszawa 5. Pikietaż: 1+500 6. Opis zgłoszenia: Czasowo wstrzymany ruch na S7k ze względu na roboty budowlane przy wiadukcie nad drogą S7k. Zamknięcie jezdni w kierunku Warszawy z przeniesieniem ruchu dwukierunkowego na jezdnię w kierunku Krakowa na długości 1 km (po 1 pasie ruchu dla każdego kierunku). Utrudnienia przewidywane do 31.07.2022 r.

Komunikat jest ważny od 22-07-2022 21:56:00 do 31-07-2022 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania