Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S 7k m. Wiśniówka

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 2+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w.Kielce Północ-w.Kielce Zachód 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Wiśniówka 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się prawym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2022-07-25 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:24 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 25-07-2022 12:42:00 do 25-07-2022 14:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania