Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 115+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kolbuszowa - Opatów (DK9) 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Sulisławice 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenie. 8. Opis zdarzenia: Pożar pojazdu. Na czas gaszenia droga zablokowana w obu kierunkach. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2022-07-26 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:39 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 14:44

Komunikat jest ważny od 26-07-2022 15:00:00 do 26-07-2022 16:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania