Niesłyszący

Ostrzeżenie: Kolizja dwóch pojazdów m. Belno

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 106+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Belno 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Kolizja dwóch pojazdów. Na miejscu zdarzenia ruch jest kierowany wahadłowo. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2022-07-28 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:54 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 28-07-2022 15:09:00 do 28-07-2022 16:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania