Niesłyszący

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w miesiącu sierpniu 2022 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pokój nr1).

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
  • dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 r. (dotyczy rolników, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy z tytułu posiadania bydła, a wniosek składają po raz pierwszy w 2022 r.);
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  • obowiązek informacyjny.

Uwaga: W 2022 roku obowiązuje nowy limit tj. 110 litrów paliwa na hektar użytków rolnych, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 40 litrów oleju napędowego na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

 

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie tj. do 31 sierpnia 2022 roku.

PDFwniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego.pdf (871,24KB)

PDFprzetwarzanie-danychpodakcyzowydocx.pdf (361,54KB)

PDFinform-do-ulgi.pdf (265,07KB)