Niesłyszący

Ostrzeżenie: gwałtowny wzrost stanów wody

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne do strefy stanów wysokich. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje małe prawdopodobieństwo punktowego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 30-07-2022 09:05:43 do 31-07-2022 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania