Niesłyszący

Ostrzeżenie: wezbranie stany ostrzegawcze

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu - przede wszystkim w drugiej części doby, lokalnie o charakterze burzowym, w zlewni Wisły środkowej - a szczególnie w zlewniach Pilicy, Bzury, Wkry, dolnej Narwi oraz innych mniejszych rzek na terenie województwa, a także w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, punktowo z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny.

Komunikat jest ważny od 30-07-2022 12:10:09 do 31-07-2022 18:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania