Niesłyszący

Ostrzeżenie: gwałtowny wzrost stanów wody

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu oraz burzami, spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne do strefy stanów wysokich. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów (zwłaszcza w zlewni górnej Nidy) istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 30-07-2022 12:15:12 do 31-07-2022 12:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania