Niesłyszący

Opis projektu

ue_karp.png

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego


informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem
Stowarzyszenia „LGR Świętokrzyski Karp” (LGR) w ramach środka 4.1. ,,Rozwój
obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację
środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków:

  • od dnia 7 stycznia 2014 roku do dnia 10 lutego 2014 roku.

lit. c – Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz
społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
– 529 228,00 zł
- sektor gospodarczy i społeczny - 529 228,00 zł

II. Miejsce składania wniosków:

  •  wniosek (jeden egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, ocena

zgodności z LSROR) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGR
Świętokrzyski Karp” przy ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00
 


III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji
przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku,
można pobrać:

 

IV. Dodatkowe informacje
Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze
Stowarzyszenia – ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany, tel. (15) 864 78 06 lub 795 492 195,
email:

 

plakat2.png