Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7f w Skarżysku-Kam.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 0+050 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w.Skarżysko-Kamienna Południe-w.Suchedniów 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko-Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem prawym. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2022-07-31 16. Godzina powstania zdarzenia: 15:07 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak

Komunikat jest ważny od 31-07-2022 15:21:00 do 31-07-2022 16:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania