Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7f Barcza-Suchedniów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 13+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Barcza - w. Suchedniów ( trasa Kraków - Kielce - Warszawa) 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Wszystkie służby na miejscu zdarzenia. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 pojazdy osobowe. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany lewy pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2022-08-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 17:50 17. Koniec utrudnienia: 18. Źródło uzyskania informacji: WCZK

Komunikat jest ważny od 01-08-2022 18:30:00 do 01-08-2022 19:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania