Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK 79 m. Osiek

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 79 3. Pikietaż: 219+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Sandomierz-Kraków 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Osiek 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Pożar pojazdu 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Brak informacji 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2022-08-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 20:53 17. Źródło uzyskania informacji: PSP 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 01-08-2022 21:20:00 do 01-08-2022 22:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania