Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7e m. Wiśniówka

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7e 3. Pikietaż: 6+800 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kielce Zachód - w. Kielce Północ 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Wiśniówka 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy. 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się pasem zjazdowym na dk73c (w kierunku Kielc) oraz lewym(szybkim). 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2022-08-03 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:16 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 03-08-2022 16:35:00 do 03-08-2022 18:35:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania