Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 59+200 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Ostrowiec Świętokrzyski - Radom 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Nietulisko Małe 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie motocykla z ciągnikiem rolniczym. Droga w obu kierunkach zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi przez m. Nietulisko Małe i Nietulisko Duże. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: motocykl + ciągnik rolniczy. 10. Liczba rannych: 1 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2022-08-05 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:50 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia

Komunikat jest ważny od 05-08-2022 17:00:00 do 05-08-2022 20:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania