Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 74

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 74 3. Pikietaż: 90+700 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Radlin 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie się pojazdów w ruchu. Na jezdnię wypadły przewożone butle z gazem. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd dostawczy, 1 pojazd osobowy. 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Ruch wahadłowy 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2022-08-06 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:31 17. Źródło uzyskania informacji: PSP, GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 14:52 Lokalizacja: 50.862072, 20.744196

Komunikat jest ważny od 06-08-2022 15:00:00 do 06-08-2022 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania