Niesłyszący

E - Świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST