Niesłyszący

Złote Gody

26 sierpnia 2022 r. na hali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył 18 parom świętującym 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica Jarosław Jaworski. Jubilaci otrzymali także z rąk Posła na Sejm Krzysztofa Lipca i Przewodniczącego  Rady Miejskiej Jacka Gocyka  listy gratulacyjne, legitymacje oraz kwiaty. Robert Frey, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój, obdarował pary zestawami kosmetyków. Błogosławieństwa bożego na dalsze lata udzielił proboszcz wiślickiej parafii ks. Andrzej Waligórski wraz z proboszczem z Chotla Czerwonego ks. Stefanem Łasoniem. 

Burmistrz złożył dostojnym jubilatom życzenia, wielu dalszych lat w zgodzie i szczęściu i kolejnych okrągłych jubileuszy, aby ich miłość trwała jak najdłużej.

Na uroczystościach tego dnia łącznie goszczono ok. 70 par, ponieważ pojawiły się również pary z poprzednich dwóch lat, którym plany uczczenia jubileuszu pokrzyżowała pandemia. 

O piękną oprawę tego dnia zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Wiśliczanie”, który zaprezentował widowisko obrzędowe „Wiślickie wesele”, a także uczniowie ZSP w Wiślicy ze swoim występem artystycznym.