Niesłyszący

Sesja Nr LVII z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/329/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

PDF329.pdf (4,80MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/330/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF330.pdf (930,51KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/331/2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wiślica na rok szkolny 2022/2023.

PDF331.pdf (285,21KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/332/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Skotnikach Dolnych pomiędzy gminą Wiślica a Powiatem Buskim.

PDF332.pdf (284,64KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/333/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Wiślica a Województwem Świętokrzyskim.

PDF333.pdf (322,40KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/334/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga specjalnego.

PDF334.pdf (277,60KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/335/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach.

PDF335.pdf (275,31KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 31 sierpień 2022 r.

Uchwała Nr LVII/336/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/304/2022 z dnia 18 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.

PDF336.pdf (280,81KB)