Niesłyszący

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

7 września_czyste-powietrze.1.jpeg

7 wrzesnia_czyste-powietrze_2.jpeg

7 września_czyste-powietrze_3.jpeg

7 września_czyste-powietrze_4.jpeg