Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK S7p w Jędrzejowie

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7p 3. Pikietaż: 0+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Węzeł Jędrzejów Wschód - Węzeł Mierzawa 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Jędrzejów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: W wyniku rozszczelnienia burty w samochodzie ciężarowym na jezdnię wypadła padlina (martwe świnie i krowy) na odcinku od ronda na DK78 w Piaskach poprzez Węzeł Jędrzejów Wschód do Węzła Mierzawa. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja, PSP i służby utrzymaniowe zabezpieczają miejsce zdarzenia 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2022-09-10 16. Godzina powstania zdarzenia: 00:10 17. Źródło uzyskania informacji: WCZK

Komunikat jest ważny od 10-09-2022 02:34:00 do 10-09-2022 03:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania