Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 10-09-2022 08:28:40 do 11-09-2022 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania