Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowny wzrost stanów wody

W związku z występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na Pilicy i jej dopływach przewiduje się wzrosty stanów wody, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić podtopienia.

Komunikat jest ważny od 10-09-2022 09:19:56 do 11-09-2022 09:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania