Niesłyszący

Ostrzeżenie: Gwałtowne wzrosty stanów wody

W obszarach występowania silnych opadów deszczu w tym także o charakterze burzowym, punktowo w miejscu wystąpienia opadu spodziewane są wzrosty poziomu wody. W zlewni górnej Nidy w miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość ponownego przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Komunikat jest ważny od 11-09-2022 08:00:00 do 11-09-2022 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania