Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S 74h m. Kielce

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S74h 3. Pikietaż: 0+300 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce ul. Świętokrzyska 5. Kierunek: Piotrków Trybunalski 6. Miejscowość zdarzenia: Kielce 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 2 x sam. osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowane dwa pasy ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się skrajnym prawym pasem 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1 15. Data powstania zdarzenia: 2022-09-12 16. Godzina powstania zdarzenia: 07:40 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 12-09-2022 08:29:00 do 12-09-2022 08:40:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania