Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie DK S7r m. Tokarnia

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7r 3. Pikietaż: 6+600 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Brzegi - w. Tokarnia ( trasa Kraków Kielce) 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Tokarnia 7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. Pojazd jest zabezpieczany przez służby drogowe. Zajęty jest prawy pas w kierunku Kielc. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem lewym. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2022-09-16 16. Godzina powstania zdarzenia: 18:39 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 16-09-2022 19:10:00 do 16-09-2022 20:39:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania