Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK 78 m. Damiany

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 78 3. Pikietaż: 171+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Zawiercie - Jędrzejów 5. Kierunek: 6. Miejscowość zdarzenia: Damiany 7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek 8. Opis zdarzenia: Zderzenie pojazdów w ruchu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 3 pojazdy osobowe. 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja wprowadziła objazd z Moskorzewa przez Radków do miejscowości Chlewice i analogicznie w przeciwnym kierunku. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2,5 15. Data powstania zdarzenia: 2022-09-18 16. Godzina powstania zdarzenia: 16:40 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 18-09-2022 18:05:00 do 18-09-2022 19:10:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania