Niesłyszący

Zakaz spożywania wody z wodociągu w Jurkowie

UMiG w Wiślicy informuje, że w związku z wykryciem przez sanepid bakterii Coli  w wodociągu w Jurkowie, wprowadza się całkowity zakaz spożywania wody przez mieszkańców korzystających z tego ujęcia.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej podjął natychmiastowe działania naprawcze mające na celu uzdatnienie jakości wody.

Do czasu stwierdzenia przydatności wody do spożycia, mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę przez beczkowóz oraz nastąpi dystrybucja wody butelkowanej.

zakazpiciawody (2).jpeg