Informujemy, że dnia 29.11.2022 r. (wtorek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Otwarcie "Laboratoriów przyszłości" oraz stołówki szkolnej

W dniu 30 września 2022 r w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiślicy, w obecności przedstawicieli władz, grona pedagogicznego, uczniów a także przedstawicieli rady rodziców, dyrektor Artur Haruza wraz z Wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem i Burmistrzem Miasta i Gminy Wiślica Jarosławem Jaworskim, dokonali uroczystego otwarcia  pracowni, w których odbywać się będą zajęcia z wykorzystaniem zakupionego sprzętu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Spotkanie w tak licznym gronie było także  okazją do uroczystego  otwarcia zmodernizowanej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt kuchni oraz  wyremontowanej  stołówki szkolnej. Prace te były możliwe dzięki dofinansowaniu  z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” a także wsparciu samorządu.