Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr LVIII z dnia 28 września 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/337/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

PDF337.pdf (1 016,59KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/338/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF338.pdf (691,23KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/339/2022 w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XL/247/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica.

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/340/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Wiślica Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć.

PDF340.pdf (1,19MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/341/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie.

PDF341.pdf (3,00MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/342/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

PDF342.pdf (1,04MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/343/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko-Zdrój z Gminą Solec-Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica.

PDF343.pdf (1,21MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/344/2022 w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Wiślica w 2022r.

PDF344.pdf (352,10KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/345/2022 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad klubem dziecięcym działającym na terenie Gminy Wiślica.

PDF345.pdf (262,76KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 28 wrzesień 2022 r.

Uchwała Nr LVIII/346/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiślica, położonych w Łatanicach.

PDF346.pdf (271,54KB)