Niesłyszący

Plan dystrybucji tabletek jodku potasu dla mieszkańców Gminy Wiślica

Plan dystrybucji tabletek jodku potasu dla Mieszkańców Gminy Wiślica, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyjęty został plan, który ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Niemniej jednak, jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego, także za pośrednictwem strony internetowej UMiG Wiślica, SMS, sołtysów i strażaków ochotników.

 

ULOTKA DLA PACJENTÓW

 

Tabletki z jodkiem potasu stosuje się w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po narażeniu organizmu ludzkiego na napromieniowanie.

Jodek potasu należy przyjąć w przedziale: 12 godzin przed – 8 godzin po narażeniu na ekspozycję [okres przemieszczania się chmury radiacyjnej] (najbardziej efektywne jest przyjęcie dawki nie później niż 2 godziny po ekspozycji).

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

 

Dawkowanie zgodnie z broszurą informacyjną MSWiA:

- kobiety w ciąży i karmiące piersią (niezależnie od wieku) – 2 tabletki,

- noworodki do 1 miesiąca przyjmują ćwierć tabletki,

- dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat – pół tabletki,

- dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – jedną tabletkę,

- dzieci powyżej 12 lat i osoby dorosłe do 60 roku życia– dwie tabletki.

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała tabletki jodku potasu umożliwiające ich rozdysponowanie wśród wszystkich osób do 60 roku życia.

 

Natomiast, zgodnie z informacją producenta- tabletek jodku potasu, które dystrybuowane będą na obszarze gminy- „Stosowanie tabletek zawierających jod nie jest zalecane u osób powyżej 60 lat, ponieważ w tym wieku nie występuje zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy spowodowany działaniem radioaktywnego jodu

 

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią, można rozkruszyć tabletki i rozprowadzić je w wodzie, w syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut. Należy upewnić się że tabletka jest całkowicie rozpuszczona przed podaniem jej dziecku.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, lek należy przyjąć tak szybko jak to możliwe (w ciągu 2 godzin) po ogłoszeniu, że wystąpiło skażenie radioaktywnym jodem.  Jeśli tabletki zostaną przyjęte w ciągu 4 do 6 godzin po wystawieniu na działanie radioaktywnym jodem ochrona wynosi około 50%.  Po upływie 12 godzin od skażenia przyjęcie tabletek mija się z celem ponieważ tarczyca wychwyciła już radioaktywny jod.

W załączeniu publikujemy informację dotyczącą miejsc dystrybucji tabletek jodku potasu w zależności od miejsca zamieszkania. Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Wiślica

 

PUNKT DYSTRYBUCJI (rodzaj obiektu)

ADRES OBIEKTU

Remiza OSP

ul. Długosza 25

Świetlica wiejska

Brzezie 31

Świetlica wiejska

Chotel Czerwony 65

Świetlica wiejska

Gluzy 7A

Świetlica wiejska

Górki 25

Świetlica wiejska

Hołudza 9

Remiza OSP

Jurków 162

Remiza OSP

Kobylniki 48

Świetlica wiejska

Koniecmosty 61A

Świetlica wiejska

Kuchary 49

Remiza OSP

Łatanice 36

Świetlica wiejska

Ostrów 15a

Świetlica wiejska

Sielec 49

Remiza OSP

Skorocice 63

Świetlica wiejska

Skotniki Dolne 39A

Świetlica wiejska

Skotniki Górne60

Remiza OSP

Szczytniki 64B

Remiza OSP

Szczerbaków 104

Świetlica wiejska

Wawrowice3

Świetlica wiejska

Gorysławice 78

 

 

Zaleca się aby osoby zgłaszające się po tabletki (najlepiej jedna osoba w imieniu wszystkich domowników) wylegitymowały się dowodem potwierdzającym tożsamość.

 

Materiały opracowane przez MSWiA

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Komunikat MSWiA

Konferencja dotycząca dystrybucji jodku potasu

PDFjodek_potasu_broszura_informacyjna.pdf (2,06MB)