Niesłyszący

Sesja Nr LIX z dnia 10 października 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 10 październik 2022 r.

Uchwała Nr LIX/347/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

PDF347.pdf (3,96MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 10 październik 2022 r.

Uchwała Nr LIX/348/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF348.pdf (564,07KB)