Niesłyszący

Susza - wnioski o szacowanie szkód do 31 października 2022

Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia termin na złożenie wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022r. został wydłużony do 31 października br.

 

Szczegółowych informacji o pomocy w złożeniu wniosku udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, tel. (041) 3690926, (041) 3690928.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane przez suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji internetowej udostępnionej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

APLIKACJA SUSZOWA


Wypełnione wnioski po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 31 października br.

Profil zaufany można założyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, ul. Plac Solny 32, gm. Wiślica.

 

Do uzupełnienia wniosku i zgłoszenia strat spowodowanych suszą niezbędne jest posiadanie numeru gospodarstwa (nadanego przez ARiMR) oraz hasła do aplikacji internetowej za pośrednictwem której sporządzane są wnioski o dopłaty bezpośrednie (obszarowe).