Niesłyszący

Informacja dot.sprzedaży węgla przez samorząd

W związku z dużą ilością zapytań kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica dotyczącą zakupu węgla przez mieszkańców uprzejmie informujemy, iż Gmina Wiślica zaangażuje się w akcje dostaw i sprzedaży węgla dla uprawnionych mieszkańców niezwłocznie, gdy tylko wejdą w życie odpowiednie regulacje prawne.

Projekt ustawy daje możliwość samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Według jej zapisów gminy będą miały możliwość zakupu węgla w cenie do 1500 zł brutto za tonę oraz jego sprzedaży po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę doliczając do tego koszt transportu z miejsca składowania w Gminie Wiślica do gospodarstwa domowego.Do zakupu węgla uprawnione są osoby, które zakwalifikowały się do uzyskania dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 i 1967).

 

Zaznaczamy również, iż ustawa umożliwiająca sprzedaż węgla jest w trakcie procedowania, dlatego też powyższe dane mogą ulec zmianie. Na chwilę obecną urząd nie posiada  informacji na temat kaloryczności oraz jakości sprowadzanego węgla. Stosowne wnioski będzie można składać dopiero po wejściu w życie ustawy. O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.