Niesłyszący

WNIOSKI O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO można składać od 07.11.2022

Informujemy, iż Gmina Wiślica przystąpiła do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

 1. Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które:
  1. złożą stosowny wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe na terenie gminy Wiślica,
  2. spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego,
  3. nie dokonały zakupu węgla i paliw węglopochodnych w sklepie internetowym PGG lub u innych dystrybutorów na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto.
 2. Proponowane asortymenty węgla to: groszek, orzech, miał.
 3. Ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.
 4. Gmina będzie sprzedawać paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto.
 5. Do ceny wskazanej w pkt 4) nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

W związku z powyższym zainteresowani zakupem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski przyjmowane są od dnia 07.11.2022r. (poniedziałek) w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00 w:

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

Plac Solny 32

28-160 Wiślica

Tel. (041)3690927, (041)3690928, (041)3690926

 WNIOSEK do pobrania