Niesłyszący

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 8 listopada 2022 r. podczas uroczystej zbiórki w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy zostały przekazane  promesy dla trzech Młodzieżowych  Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu buskiego. W zbiórce uczestniczył nadbrygadier Krzysztof Ciosek, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Byli także świętokrzyscy parlamentarzyści, samorządowcy oraz druhowie z jednostek OSP z terenu naszej gminy.

W gronie jednostek OSP, które otrzymały promesy znalazła się m.in. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Wiślicy, która prężnie działa od 2018 i liczy aż 26 członków. Pieniądze w kwocie 10 000 zł zostaną przeznaczone  na umundurowanie drużyny oraz na doposażenie w sprzęt pożarniczy.

Wśród wyróżnionych znalazły się także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Tuczępach oraz drużyna działająca przy OSP w Gnojnie. Kwoty będą przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu i doposażenie młodzieżowych jednostek strażackich.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy zebrani zostali ugoszczeni przepyszną grochówką przygotowaną przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.