Niesłyszący

Sesja Nr LX z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/349/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

PDF349.pdf (4,42MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/350/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok

PDF350.pdf (757,21KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/351/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/304/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.

PDF351.pdf (281,55KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/352/2022 w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Wiślica w 2023 r.

PDF352.pdf (337,53KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/353/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącej Młodzieżowej Rady Gminy.

PDF353.pdf (274,41KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/354/2022 w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wiślica.

PDF354.pdf (288,38KB)