Informujemy, że dnia 29.11.2022 r. (wtorek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr LX z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/349/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/350/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/351/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/304/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok.

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/352/2022 w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Wiślica w 2023 r.

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/353/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącej Młodzieżowej Rady Gminy.

 

Uchwała Rady Miejskiej - 27 październik 2022 r.

Uchwała Nr LX/354/2022 w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Wiślica.