Niesłyszący

Ogłoszenie o naborze uczestników /rodzin wielodzietnych z powiatu buskiego do projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instutucji rynku pracy-pilotaż"