Niesłyszący

INFORMACJA W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO

Informujemy, że w dniu 21.11.2022 r. Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8 podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez mieszkańców Miasta i Gminy Wiślica – osób fizycznych w gospodarstwach domowych.

Aktualnie trwają ostatnie prace organizacyjne związane m.in. z podpisaniem umów z KDW, którzy będą z nami współpracować. Planowana cena za tonę wybranego sortymentu wynosić nie więcej niż 2000 zł brutto, w najbliższym czasie zostanie określona dokłada cena węgla.

Węgiel dostarczony do Gminy Wiślica będzie pochodził z polskich kopalni:

  • KWK Wesoła(Orzech),
  • KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit (Retopal Ekogroszek),
  • KWK Piast – Ziemowit ruch Wola (Karlik ekogroszek),
  • KWK Row Ruch Jankowice (Orzech).

Przypominamy, że do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna       w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.             o dodatku węglowym.

Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.