Niesłyszący

Informacja dot. zakupu węgla preferencyjnego

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Wiślicy informuje, iż w dniu 05.12.2022 r. rozpocznie się wydawanie preferencyjnego węgla dla osób, które złożyły wniosek o  zakup. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica będą telefonicznie informować mieszkańców o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Poinformowana osoba będzie dokonywać wpłaty na następujący numer konta : 48 8480 0004 2002 0060 0284 0098 w Banku  Spółdzielczym w Busku Zdroju Oddział w Wiślicy.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która złożyła wniosek na węgiel oraz dokładny adres.

Po dokonaniu wpłaty i odbiorze faktury z Urzędu, należy udać się po odbiór przedmiotowego węgla na Plac po byłym SKR, Gorysławice 123B.

Gmina Wiślica będzie dokonywała sprzedaży węgla systematycznie, wg. posiadanego na składzie surowca oraz kolejności wpływu złożonych wniosków.

Informuje się, że cena węgla za jedną tonę wynosi: 1850 zł.

Dodatkowo koszt transportu na terenie Gminy Wiślica wynosi: 50 zł.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(41) 3690926, (41) 3690927, (41) 3690928