Niesłyszący

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wiślica na lata 2014-2020.

PDFSTRATEGIA.pdf (297,59KB)