Niesłyszący

Sesja Nr LXI z dnia 29 listopada 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopad 2022 r.

Uchwała Nr LXI/355/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

PDF355.pdf (4,73MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopad 2022 r.

Uchwała Nr LXI/356/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok

PDF356.pdf (831,26KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopad 2022 r.

Uchwała Nr LXI/357/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF357.pdf (293,55KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopad 2022 r.

Uchwała Nr LXI/358/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

PDF358.pdf (888,54KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 listopad 2022 r.

Uchwała Nr LXI/359/2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Wiślicy.

PDF359.pdf (555,27KB)