Niesłyszący

Sesja Nr LXIII z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2022 r.

Uchwała Nr LXIII/361/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033.

PDF361.pdf (4,86MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2022 r.

Uchwała Nr LXIII/362/2022 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2022 rok.

PDF362.pdf (801,77KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2022 r.

Uchwała Nr LXIII/363/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 241/5 położonej w miejscowości Skotniki Dolne, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF363.pdf (276,21KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2022 r.

Uchwała Nr LXIII/364/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 241/6 położonej w miejscowości Skotniki Dolne, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

PDF364.pdf (276,19KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 grudzień 2022 r.

Uchwała Nr LXIII/365/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2023 rok.

PDF365.pdf (732,08KB)